Mätning av ljud leder till behagligare miljö

11 oktober 2019 admin

Ljud. Vi har det runt oss ständigt. Det finns behagliga ljud och sådana vi kallar störande. Allt för höga och kraftiga ljud kan skada vår hörsel och ge permanenta skador. Läran om ljud kallas akustik och precis som vi kan uppfatta ljud, det vill säga höra, så kan man med olika instrument mäta ljud. Ljud och buller är en arbetsmiljöfråga. Man tar även hänsyn till ljud från omgivningen när man bygger hus. Ljudmätningar eller akustikmätningar utförs av särskilt utbildade människor som exempelvis kan komma till en arbetsplats och göra en kartläggning av bullernivåer.

 

 

 

Ljud påverkar oss

 

Många gånger tänker man inte på att kraftiga ljud eller höga ljudnivåer påverkar negativt. Att skydda sina öron mot skadliga ljud kan därför behövas i olika sammanhang. I många yrken och på en rad arbetsplatser krävs det att man använder hörselskydd. Till och med i klassrumsmiljöer kan man se att skolbarn har hörselskydd för att skärma av bakgrundsljud och på så vis kunna koncentrera sig bättre. Man kan på arbetsplatser där det vistas mycket folk, exempelvis i skolrestauranger, se utrustning som kontinuerligt gör en enkel akustikmätning och indikerar hur hög ljudnivån är. Mer omfattande akustikmätningar kräver dock avancerad utrustning.

 

Bullerdämpande åtgärder efter mätning

 

Ljud är vibrationer i luften och det är bara vissa frekvenser vi hör till skillnad från låg- och högfrekventa ljud. Företaget Jupiter, http://jupiterakustik.se/, utför akustikmätningar i Skåne. Med hjälp av olika instrument kan de mäta exempelvis luftljuds- och stegljudsisolering, efterklang och ljudstörningar i och utanför bostäder och andra fastigheter. För att mäta hörselskadligt buller används en bullerdosimeter. Efter en akustikmätning kan man behöva vidta åtgärder för att dämpa ljud. Det kan göras med bättre isolering eller genom montering av ljudabsorberande material i taket. Man kan dessutom med relativt enkla åtgärder dämpa ljud, till exempel med hjälp av mer textilier i ett rum.

Fler nyheter