Att ha koll på elen sparar liv och värden

11 oktober 2019 admin

Det finns många bra anledningar att låta utföra en elbesiktning. Både i hemmet och på arbetsplatsen. Att en elinstallation kan vara föråldrad och av den anledningen vara mer energikrävande är en sak. Men det få tänker på är att elfel är en av de vanligaste orsakerna till brand, vilket kan ha förödande effekter för såväl privatpersoner som företag. Som ägare av en elanläggning bär man också ansvaret för att den är säker och uppfyller de krav som finns. Det är därför både klokt och ekonomiskt att låta en elektriker titta på centraler och ledningar regelbundet eller vid misstanke om att något inte står rätt till.

 

Behörighet är viktigt

Förutom elbesiktning arbetar elektriker och elfirmor med installationer och anpassningar av en rad olika typer av installationer. Som lekman utan behörighet får man inte själv utföra mer avancerade arbeten som har med elektricitet att göra. Det har med säkerheten att göra eftersom elström kan leda till såväl personskador som brand. En yrkeskunnig har möjligheten att med teknisk utrustning avgöra förekomsten av spänning och vet hur man säkert går till väga för att utföra arbeten och installationer. Det är dessutom skillnad i behörighet för att arbeta med vanlig hushållsel och starkström. För elbesiktning i Stockholm finns Nordströms som vet skillnaden och har kompetensen, https://www.nordstromel.se/.

 

 

Betänksamhet är den bästa försäkringen för att skydda liv och egendom

Elbesiktning kan – och bör – utföras i såväl hemmiljö som på anläggningar med högspänning. Med certifiering följer både kunskap om att känna till skillnaderna som behörighet att arbeta i olika anläggningar. Att  ta risker på allvar kan bespara både människoliv som allvarliga skador på anläggningar och egendom. Det kan vara så att det försäkringsskydd man har inte gäller om man inte har låtit kontrollera eventuella risker. Därför bör man se elbesiktning både säkerhetsmässigt som i ett ekonomiskt perspektiv.

Fler nyheter